Strona w przebudowie.

KONTAKT

WIGAM Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wpis do Rejestru pod numerem KRS: 0000239289

NIP: 524-25-47-638

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN

Adres korespondencyjny WIGAM Sp. z o.o. :

ul. Chodecka 1/113 03-332 Warszawa

Adres email: biuro@wigam.com.pl

Mascotte