Asertywność – jak skutecznie wyrażać swoje zdanie.


Program :

 

1. Asertywność – definicja.

 

2. Postawy – asertywna, agresywna, bierna i manipulacyjna :

 

– cechy poszczególnych postaw,

 

– korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z postawy asertywnej, agresywnej, biernej i manipulacyjnej.

 

3. Komunikat JA (określa uczucia, przekonania, potrzeby) i komunikat TY (opisuje lub ocenia inną osobę)– różnice, konstrukcja komunikatu FUO.

 

4. Asertywna odmowa :

 

– budowa komunikatu „NIE”,

 

– psychologiczne konsekwencje odmowy.

 

5. Jak asertywnie reagować na krytykę klientów?

 

– stopniowanie reakcji na niepożądane zachowanie komunikat FUOK,

 

– technika mgły,

 

– fakty kontra opinie,

 

– generalizacja – jak reagować na nią,

 

– aluzja – sposoby odkrywania ukrytych treści,

 

– technika zdartej płyty.

 

6. Asertywność – jakie mamy prawa, a jakie prawa mają nasi klienci?

 

7. Indywidualne konsultacje.

 


Czas trwania : 8 godzin (dzień szkoleniowy).

 


Cena : 450 zł.


Informacje dla uczestników

 

Każdy z uczestników otrzyma indywidualnie szczegółowy plan szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. W cenie szkolenia zapewniamy również poczęstunek.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe w zakładce „Kontakt”).

 
ZAPISY KONTAKT