Autoprezentacja – jak efektywnie „zarządzać” własnym wizerunkiem.


Program:

 

1. Kreowanie pozytywnego wrażenia i budowanie autorytetu podczas kontaktów interpersonalnych :

 

– zasady planowania i przygotowania profesjonalnej autoprezentacji dostosowanej do grupy docelowej,

 

– miejsce spotkania a przewidywane zachowania – narzędzia dobrze przygotowanego spotkania,

 

– pierwsze wrażenie – rola i znaczenie,

 

– „Social Styles”. Teoria Czterech Stylów Społecznych – psychologia budowania dobrych relacji,

 

– błędy w autoprezentacji – dobre i złe przykłady (analiza filmowych wystąpień).

 

2. Skuteczność i atrakcyjność wypowiedzi dostosowana do grupy docelowej :

 

– zasady profesjonalnego prowadzenia rozmów,

 

– struktura i techniki prezentacji,

 

– techniki angażowania innych osób do działania,

 

– budowanie wiarygodności,

 

– niewerbalne narzędzia kształtowania skutecznego przekazu (modulacja głosu, mowa ciała).

 

3. Techniki radzenia sobie z trudnym rozmówcą :

 

– asertywne wyrażanie emocji i opinii – trening asertywnych komunikatów,

 

– jak radzić sobie ze stresem psychologicznym,

 

– radzenie sobie z tremą – techniki.

 

4. Trening – autoprezentacji w wybranych sytuacjach :

 

– spotkania indywidualne,

 

– spotkania grupowe,

 

– spontaniczne spotkania – wystąpienia,

 

– odpowiedzi na uwagi, postulaty i pytania,

 

5. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 


Czas trwania : 8 godzin (dzień szkoleniowy).


Cena : 450 zł.


Informacje dla uczestników

 

Każdy z uczestników otrzyma indywidualnie szczegółowy plan szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. W cenie szkolenia zapewniamy również poczęstunek.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe w zakładce „Kontakt”).

 
ZAPISY KONTAKT