KONTAKT

 

WIGAM Sp. z o.o.


Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Wpis do Rejestru pod numerem KRS: 0000239289

 

Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych: nr 00036/2006

 

NIP: 524-25-47-638

 

Wysokość kapitały zakładowego: 50 000,00 PLN

Konto bankowe: ING Bank Śląski
Numer konta: 05 1050 1054 1000 0022 9568 3524

 

Adres korespondencyjny WIGAM Sp. z o.o. :

 

ul. Chodecka 1/113
03-332 Warszawa

 

Sekretariat Szkoleń (godziny pracy: 09.00 – 17.00)

 

Telefon: 666 740 430