O nas


WIGAM Sp. z o.o. jest polską, dynamicznie rozwijającą się spółką szkoleniową.

Od 2005 roku współpracujemy z wymagającymi klientami w zakresie realizacji różnego typu szkoleń.

Przyczynkiem do podjęcia działań na tym polu był dokument Strategii Kształcenia Ustawicznego do 2010 roku, przyjęty
w Polsce w dniu 8 lipca 2003 roku. Dokument ten zwraca uwagę na role i funkcję edukacji ustawicznej w życiu każdego człowieka. Przy czym jak wskazują pracodawcy niezmiernie istotne jest połączenie kształcenia szkolnego i poza szkolnego. Dopiero dzięki integracji obu systemów, która sprowadza się do idei uczenia się przez całe życie, pracownik ma szanse na zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji.

Szkolenia organizowane przez WIGAM w sposób istotny pozwalają pracownikom podnieść poziom kompetencji będących połączeniem wiedzy, umiejętności zawodowych, postaw wobec pracy, wyznawanych wartości, motywacji a tym samym przyczyniają się do budowania kapitału ludzkiego w organizacji.

Szkolenia zawodowe WIGAM ukierunkowane są na zagadnienia związane z zarządzaniem HR, jak również obowiązującym prawodawstwem czy doskonaleniem umiejętności osobistych pracowników. Tę grupę szkoleń dedykujemy kadrze zarządzającej i pracownikom różnych działów gospodarki.

Natomiast pozostała grupa szkoleń dotyczy rozwijania zainteresowań osób dorosłych. Są to kursy, szkolenia oraz warsztaty z rękodzieła artystycznego, na których uczestniczy mają okazję nauczyć się nowych umiejętności, dzięki którym powstaną piękne przedmioty. Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, które szukają nowych wyzwań i inspiracji w swoim życiu.

Zarząd oraz pracownicy
Wigam Spółka z o.o.