Okresowe ocenianie pracowników


Mając na uwadze, że przepisy prawa pracy nie zawierają wymogu dokonywania oceny poszczególnych pracowników w określonych odstępach czasu, to każdy pracodawca przeprowadza ją już na etapie podjęcie decyzji o zatrudnieniu nowego pracownika. Oprócz weryfikacji nadesłanej dokumentacji pracowniczej, pracodawca w następnym kroku rekrutacyjnym zaprasza wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną.
I tu poddaje ocenie kompetencje, których posiadanie kandydat do pracy deklarował.

Wielu pracodawców uświadamia sobie także potrzebę dokonywania oceny okresowej pracowników, która może wpływać
w sposób efektywny na dalsze podnoszenie przez pracowników kompetencji poprzez udział różnego rodzaju kursach
i szkoleniach. Natomiast prowadzenie profesjonalnej dokumentacji umożliwia pełen monitoring kariery pracowników,
ich stosunek do przełożonego i powierzonych im zadań. Pozwala również na podejmowanie decyzji w zakresie awansów
i wyboru osób, z którymi pracodawca rozwiązuje umowę o pracę, daje również możliwość udowodnienia swoich racji
w trakcie ewentualnych postępowań sądowych. Również prowadzenie profesjonalnej dokumentacji akt pracowniczych umożliwia w razie sporu pracownika i pracodawcy stanowić dowód w trakcie postępowania przed sądem.

Zatem, w nowoczesnym zakładzie pracy oceny pracownicze są istotnym narzędziem zarzadzania zasobami ludzkimi.

Oferujemy Państwu system oceny pracowniczej umożliwia szybką ocenę pracownika, przekazanie informacji zwrotnej pracownikowi oraz powiązanie oceny z systemem motywacyjnym. Stosując to rozwiązanie firma premiuje najlepszych pracowników zachęcając do rozwoju i pozostania w organizacji.

 

Korzyści wynikające z zastosowania systemu okresowych ocen pracowniczych:

• Monitorowanie pracy, efektów działań oraz rozwoju zawodowego pracownika.

• Połączenie systemu oceny pracy z systemem motywacyjnym firmy.

• Optymalizacja kosztów pracy.

• Zwiększenie wśród pracowników samodyscypliny oraz podniesienie świadomości jakości i poprawności wykonywanej przez siebie pracy.

• Usprawnienie komunikacji.

• Zmniejszenie zjawiska fluktuacji pracowników.

 

Powierzając firmie WIGAM opracowanie i wdrożenie systemu okresowych ocen pracowniczych, Klient otrzymuje:

• Szczegółową dokumentację systemu ocen.

• Formularz ocen pracowniczych zawierający obiektywne kryteria oceny.

• Sposób informowania pracowników o celach i formie wprowadzenia systemu okresowych ocen pracowniczych.

• Zasady udzielania informacji zwrotnych.

• Możliwość szkolenia kadry kierowniczej z zakresu HR, m.in. dokonywania obiektywnej oceny, przeprowadzania rozmów oceniających, udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych.

• Możliwość przeprowadzenia symulacji oceny w celu eliminacji ewentualnych błędów i udoskonalenia narzędzi oraz samej procedury.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

biuro@wigam.com.pl