Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie organizacji pracy działu HR. Podczas szkolenia przedstawimy Państwu praktyczne sposoby pozyskania, rozwoju i utrzymania w organizacji najlepszych pracowników.
Zaprezentujemy jak planować i organizować proces rekrutacji personelu w zmiennych warunkach biznesowych uzależnionych od warunków rynkowych.
Przedstawimy możliwości uniknięcia kosztów związanych z rotacją pracowników poprzez wdrożenie skutecznych systemów motywacyjnych, ścieżek karier oraz atrakcyjnych programów doskonalenia i rozwoju pracowników.

 

Program kursu

• Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi
• Proces kadrowy
• Analiza i planowanie zatrudnienia
• Rekrutacja i selekcja
• Zatrudnianie, adaptacja i integracja pracownika
• Oceny pracownicze
• Szkolenia pracowników
• Motywacja pracowników
• Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny
• Komunikacja w zespole
• Konflikt w organizacji
• Obsługa kadrowa – elementy prawa pracy

 

Czas trwania : 8 godzin (dzień szkoleniowy).

Cena : 620 zł.

Informacje dla uczestników

Każdy z uczestników otrzyma indywidualnie szczegółowy plan szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. W cenie szkolenia zapewniamy również poczęstunek.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

biuro@wigam.com.pl

ZAPISY