System okresowych ocen pracowniczych

 

Ocena pracowników to jeden z elementów budowania kapitału ludzkiego każdej organizacji. Głównym zadaniem jest ocena efektywności pracowników. Pracodawca wykorzystując dobry system ocen, może w skuteczny sposób wyselekcjonować najlepszych pracowników do pracy lub efektywniej motywować już zatrudnionych podwładnych, uzyskiwać lepsze wyniki gospodarcze, sprostać konkurencji oraz zapewnić dalszy wzrost przedsiębiorstwu. Systemy ocen okresowych, wartościując stopień realizacji indywidualnych celów pracowników, osiągane przez nich wyniki pracy, informują, w jaki sposób pracownicy przyczyniają się do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Dlatego warunkiem sukcesu systemu ocen jest starannie opracowana procedura, w pełni uwzględniająca specyfikę działalności konkretnego przedsiębiorstwa.

 

Program kursu

1. Czym jest system okresowych ocen pracowniczych
2. Zasady, cele i funkcje dokonywania oceny
3. Rodzaje oceny pracowników
• Bieżąca ocena
• Okresowa ocena
4. Etapy wprowadzania systemów ocen pracowniczych
• Planowanie
• Wdrażanie
• Zastosowanie
5. Kryteria oceny pracowników
• Kryteria kwalifikacyjne
• Kryteria efektywnościowe
• Kryteria behawioralne
• Kryteria osobowościowe
6. Metody oceniania
• Metody absolutne
• Ocena opisowa
• Zarządzanie przez cele
• Assessment center
• Skale ocen
• Listy kontrolne
• Technika wydarzeń krytycznych
• Porównanie ze standardami
• Metody relatywne
• Zarządzanie przez cele
• Ocena 360º
• Ranking
• Porównywanie parami
• Metoda wymuszonego rozkładu
7. Efekty wprowadzania systemu ocen okresowych
8. Błędy w ocenie wyników pracy
9. Konstruowanie formularzy okresowych ocen pracowniczych

 

Czas trwania : 8 godzin (dzień szkoleniowy).
Cena : 620 zł.

 

Informacje dla uczestników

Każdy z uczestników otrzyma indywidualnie szczegółowy plan szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. W cenie szkolenia zapewniamy również poczęstunek.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

biuro@wigam.com.pl

ZAPISY