Szkolenia miękkie


Obok szkoleń zawodowych współczesnemu pracownikowi potrzebna jest wiedza z zakresu kompetencji personalnych i społecznych.
Bez umiejętności komunikacji, pracy w zespole, zarządzania czasem i organizowania pracy własnej, pracownik przyczyni się do spadku efektywności i profesjonalizmu organizacji. Szkolenia miękkie mają na celu zwiększenie efektywności w biznesie. Dzięki przekazywanej wiedzy przez trenera oraz innowacyjnym technikom, uczestnicy zdobędą wskazówki, które pozwolą im lepiej zmotywować pracowników do współpracy, angażowania się oraz wiary we własne zdolności i kompetencje.

 

Oferujemy Państwu szkolenia zamknięte w zakresie :

 

1. Komunikacja interpersonalna

Jedną z najważniejszych kompetencji miękkich jest umiejętność komunikowania się z innymi : ze współpracownikami, kolegami, przełożonymi i podwładnymi oraz klientami. Oznacza to, że musisz się upewnić czy zostałeś dobrze zrozumiany, jak również wiedzieć jak przekazać trudne informacje, żeby poradzić sobie z konfliktem oraz jak unikać barier komunikacji. Tego możesz właśnie nauczyć się na szkoleniu WIGAM z komunikacji. Ponadto po zakończeniu treningu lub warsztatu będziesz rozumiał dynamikę komunikacji międzyludzkiej. Nauczysz się, jak panować nad językiem ciała.
Rozwiniesz również umiejętność aktywnego słuchania, która jest niezbędna nie tylko w relacjach zawodowych ale również osobistych.

 

2. Trening asertywności

Udział w treningu asertywności umożliwi Ci skuteczniejsze realizowanie swoich potrzeb i interesów. Zwiększysz pewność siebie i wiarę we własne siły. Będziesz lepiej radził sobie z agresją i manipulacją ze strony innych. Dowiesz się, jak radzić sobie z negatywnymi ocenami, jak mówić „nie” oraz jak przyjmować i wyrażać konstruktywną krytykę.
Trening asertywności jest niezbędny dla osób, które planują pracować na stanowiskach, gdzie wymagany jest ciągły kontakt z klientami.

 

3. Networking – budowanie sieci relacji

To szkolenie wybierz, jeżeli planujesz pracować w sprzedaży, ale nie tylko. Budowanie sieci relacji to gwarancja utrzymania się na rynku pracy. Polecane również dla osób nieśmiałych, które obawiają się rozpoczynać rozmowę. Umiejętność budowania sieci relacji pozwoli Ci osiągnąć Twoje cele zawodowe. Na szkoleniu WIGAM dowiesz się nie tylko jak budować trwałe i satysfakcjonujące relacje zawodowe, ale również jak budować zaufanie. Nauczysz się jak wykorzystywać do tego celu pytania otwarte oraz jak szukać wspólnych pól zainteresowań z Twoim rozmówcą.

 

4. Zarządzanie stresem

Umiejętność panowania nad swoimi nerwami w sytuacjach zawodowych jest niezbędna. Pracodawcy szukają osób opanowanych, które potrafią być samodzielne i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Na szkoleniu WIGAM z zarządzania stresem dowiesz się, jakie mechanizmy obronne uruchamiasz podczas stresujących wydarzeń i jaki mogą one mieć wpływ na to, jak interpretujesz daną sytuację i jak na nią reagujesz. Na szkoleniu dowiesz się, jak panować nad swoimi nerwami, jak radzić sobie z gniewem i złością, wykorzystując metody poznawcze. Ponadto poznasz wiele technik radzenia sobie ze stresem jak: relaksacja, wizualizacja czy też trening autogenny.

 

5. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Konieczność wystąpienia publicznego wzbudza ogromny lęk u większości ludzi. Niestety bez opanowania tej kompetencji niemożliwa staje się realizacja wielu celów zawodowych. Na szkoleniu WIGAM z autoprezentacji dowiesz się jak :

– wykorzystywać i kontrolować mowę ciała,

– modulować swój głos,

– stosować chwyty retoryczne,

– konstruować poprawną wypowiedź,

– odpowiednio argumentować.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

biuro@wigam.com.pl