Szkolenia zawodowe


Głównym celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Jednym z przejawów dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy są różnego rodzaju kursy i szkolenia.
Obecnie w błyskawicznie zmieniającym się świecie już nie wystarczy aby utrzymać zatrudnienie ukończenie jednej szkoły ale niezbędne jest ciągłe kształcenie ustawiczne.

 

Oferujemy Państwu szkolenia zamknięte w zakresie :

- oceny pracownicze,

- zarządzanie HR,

- zarzadzanie szkoleniami,

- rekrutacja i selekcja pracownicza.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

biuro@wigam.com.pl